--> bitches ain't shit but hoes and tricks
vodka-s-utjehom:

<3!
shez-a-bitch:

http://shez-a-bitch.tumblr.com

Zar te nije strah da ćeš me izgubiti zauvijek?

(Source: balasevickaa)

"Kako ti umeš jednom porukom da uzbuniš sve emocije u meni i sreću i tugu i bes i sve…ali nisi ti kriv, ja sam kriva što sam dopustila da mi postaneš bitan…"


- (via blue-dreamer)